“Voorzie flexibel identiteitsmanagement in populaire apps”

karelv-jpg Geschreven door Karel Verbrugge, onderzoeker bij iMinds – MICT – UGent. 


Populaire apps maken vandaag gebruik van SoLoMo-data (Sociaal, Lokaal en Mobiel) om hun gebruikers gepersonaliseerde en verrijkte diensten aan te bieden. Daarbij bieden ze de gebruiker evenwel nauwelijks de kans om (een deel van) zijn persoonlijke data af te schermen. Uit onderzoek van iMinds – MICT – UGent blijkt dat alerte app-gebruikers creatief naar ontwijkoplossingen gaan zoeken. Een groot aantal bezorgde gebruikers laat de app dan weer volledig links liggen. De integratie van identity management functionaliteit kan het vertrouwen in SoLoMo-toepassingen versterken en leiden tot intensiever gebruik.

Verrijkte en gepersonaliseerde info op de smartphone
SoLoMo-toepassingen – een afkorting voor Sociaal, Lokaal en Mobiel – zijn nog steeds in opmars, niet in het minst door de interactie tussen het mobiele web, sociale netwerken en locatiediensten op onze smartphone. Vandaag zijn populaire apps als Swarm, Foursquare, en zelfs Facebook gestoeld op SoLoMo-data om mobiele diensten te personaliseren en te verrijken, of ze zijn gekoppeld aan reclameplatformen die soortgelijke informatie voorzien.

Het gebruik van SoLoMo-data en -toepassingen mag dan wel populair zijn, de bezorgdheid over privacy-inbreuk neemt toe. Een onderzoek van iMinds – MICT – UGent bij ruim 5800 mobiele internetgebruikers leverde nieuwe inzichten op over de afwegingen die gebruikers maken bij SoLoMo-diensten.

Privacy als dynamisch betaalmiddel in SoLoMo-apps
In essentie functioneren SoLoMo-diensten als een vorm van ruilhandel: gebruikers wegen voortdurend de voor- en nadelen af. In tegenstelling tot geld ligt de waarde van persoonsgegevens niet vast, maar fluctueert zij in functie van de verwachte meerwaarde. Hoewel fysieke en praktische beloningen (zoals kortingen of tips over handelszaken in de buurt) door 55% van de gebruikers worden aangegeven als grootste motivator om SoLoMo-diensten te gebruiken, blijkt in de praktijk dat sociale aspecten (zoals op de hoogte zijn van wat je vrienden doen) tot vijf keer meer gebruik uitlokken.

Deze afweging van waarde verschuift voortdurend tijdens het gebruik van een SoLoMo-applicatie. Op een allesomvattende manier beschrijven in welke mate gebruikers hun data willen vrijgeven is dan ook bijzonder moeilijk. De populaire apps bieden bovendien uiterst beperkte instellingsmogelijkheden. Ze werken bijvoorbeeld maar met een simpele maar drastische Aan/Uit-knop; een tussenweg wordt niet geboden.

Ontwijkend gebruikersgedrag

Deze lacune zorgt ervoor dat gebruikers voortdurend wisselen tussen de aangeboden opties binnen de app en een rits eigen geïmproviseerde methodes. Zo slagen ze erin de functionaliteit van een app te maximaliseren terwijl ze privacy-risico’s minimaliseren. Denk aan het gebruik van valse gegevens, het deactiveren van een dataverbinding, of (in extreme gevallen) het gebruik stopzetten.

Uit het onderzoek blijkt verder dat ongeveer een derde van de SoLoMo-gebruikers erg weinig gebruik vertoont omdat ze het gevoel hebben weinig controle te hebben over hun data.

Identiteitsmanagement voor meer vertrouwen en meer gebruik
Als reactie op de privacy-kwesties zou men het toegelaten gebruik van persoonlijke data kunnen terugdringen. Een betere oplossing lijkt echter te liggen bij slimme SoLoMo identity management oplossingen, die de mediagebruiker toelaat om op een meer transparante wijze zijn digitale profiel te beheren.
Het ter beschikking stellen van zulke bijkomende opties (bijvoorbeeld een tijdelijke incognito-modus) kan de kloof dichten tussen functionaliteit en gebruikersimprovisatie, en kan het vertrouwen in SoLoMo-toepassingen herstellen of versterken. De weg van de minste wrijving kan op die manier voordelig zijn voor alle partijen. Iedereen tevreden dus…
Advertenties

Test je kennis rond online privacy!

De Tips & Tricks van de Wegwijzer zijn achter de rug. We hebben heel wat informatie gedeeld en gekregen van jullie en zijn nu razend benieuwd of jij, net zoals ons, de titel “Expert” behaald in deze test van de Standaard rond online privacy! Doe snel de test en laat het ons weten in de Facebook-groep of onderaan deze blogpost. Succes!

11998855_1481011862226410_8251490755047116771_n

Privacy in een gedigitaliseerde wereld: Hoe heroveren we de controle?

Tom Seymoens

Geschreven door Tom Seymoens, Researcher at iMinds-SMIT, VUB


Veel activiteiten die traditioneel in een offline setting beoefend werden, hebben in het laatste decennium een online variant gekregen. De voorbeelden zijn legio: denken we maar aan hoe we tegenwoordig op zoek gaan naar onze dagelijkse portie nieuws, informatie en entertainment, hoe gemakkelijk we overgeschakeld zijn naar online winkelen en bankieren en hoe we onze sociale relaties onderhouden met behulp van sociale netwerk sites en applicaties die de mogelijkheid bezitten om ons bijna ogenblikkelijk op de hoogte te houden van de dagelijkse bezigheden van onze familie, vrienden en kennissen. Niettegenstaande de grote voordelen die aan deze verschuiving verbonden zijn – en die we vaak kunnen terugbrengen naar een verhoging van ons gebruiksgemak -, moeten we ook rekening houden met een aantal neveneffecten.

Welke adders zitten onder het gras?
Wanneer activiteiten online plaatsvinden, betekent dit eveneens dat ze gedigitaliseerd worden. Een gevolg hiervan is dat deze data dan gemakkelijker gedupliceerd, getraceerd, opgeslagen en gecombineerd met andere kan worden. Hierin schuilt een eerste gevaar voor de privacy. Hoe kan iemand bijvoorbeeld zijn politieke voorkeur geheim houden wanneer het mogelijk is om te traceren welke websites van politieke partijen worden bezocht, welke nieuwsartikels worden gelezen en gedeeld op sociale netwerk-sites en hoe vrienden via Skype de verkiezingen bespreken. Des te meer als al deze informatie met elkaar gecombineerd kan worden.

Een tweede gevaar schuilt erin dat digitale informatie in se zowel over afstand als over tijd geen grenzen kent. Zo kan iemand toegang krijgen tot informatie die in eerste instantie niet voor hem of haar bedoeld was, of op een moment wanneer deze informatie niet meer klopt. Op deze manier kan iemand mogelijk op later leeftijd afgerekend worden op uitlatingen die hij in zijn tienerjaren heeft gemaakt.

Een derde gevaar schuilt erin dat de afleidingen die gebeuren onjuist zijn. Misschien wordt je gedrag op het internet op een manier geïnterpreteerd die niet strookt met de realiteit en ondervind je hier gevolgen van in het echte leven. Moet de gebruiker niet altijd het recht hebben om te kijken in welk hokje hij wordt geplaatst op basis van zijn online gedrag? En waar nodig een aanpassing kunnen verrichten?

Hoe kan je jezelf als gebruiker nu beschermen? En wil je dat wel?
Er bestaat een grote verscheidenheid aan technische oplossingen, zoals anonieme zoekmachines (vb. DuckDuckGo) en browsers (vb. TOR), encryptietools (vb. TrueCrypt), cookie cleaners (vb. CCleaner) of zelfs alternatieve, meer privacy-bewuste sociale netwerksites (vb. Diaspora, ello). De vraag die rest is of deze oplossingen voor de gebruiker wenselijk zijn. Ben je bereid om het gebruiksgemak van Google op te geven? Of om Facebook te verlaten voor een ander sociaal netwerk waar minder van je vrienden op zitten? Meer zelfs, zou je bedrijven verbieden je gedrag op het internet te volgen, als je weet dat dit betekent dat een aantal websites die hun inkomsten louter uit op maat gemaakte advertenties halen de deuren zullen moeten sluiten of je zou moeten betalen om van hun diensten gebruik te blijven maken? Of zit je eerder te wachten op een tool die je zegt hoe je door derden wordt gecategoriseerd zodat er op zijn minst meer transparantie is? Maar in welke mate beschermt dit dan jouw privacy voldoende?